BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Nature 582, 60-66 (2020)

    Ustalenie pochodzenia życia na Ziemi oraz ścieżek reakcji chemicznych, które do niego doprowadziły od lat zajmowało szerokie grona badaczy z różnych dziedzin nauki, od astrofizyki i planetologii aż po chemię. W szczególności, jednym z największych wyzwań okazała się być synteza cegiełek budujących polimery informacyjne (nukleozydy) w warunkach młodej Ziemi. W tym przypadku od lat kierowano się tak zwaną hipotezą świata RNA, która zakłada iż ten jednoniciowy polimer informacyjny mógł zarówno pełnić funkcję nośnika informacji na temat składu i struktury pierwszych proto-komórek jak i odgrywać rolę katalizatora ułatwiającego skomplikowane transformacje chemiczne, takie jak synteza białek. Ten scenariusz zakładał, że DNA, posiadające w swojej strukturze inny cukier niż RNA, zostało wytworzone w pierwszych organizmach żywych w drodze molekularnej ewolucji, jako bardziej stabilny nośnik informacji.

więcej →     


Tracking both ultrafast electrons and nuclei
Science 368, 820 (2020)

    W dziale "Perspectives" najnowszego numeru tygodnika Science,ukazał się artykuł p.t. "Tracking both ultrafast electrons and nuclei"profesorów Wolfganga Domcke z Politechniki w Monachium i Andrzeja L. Sobolewskiego z Instytutu Fizyki PAN. Artykuł omawia opublikowaną w tym samym numerze pracę, opartą m. innymi na wcześniejszych wynikach obu autorów, która przedstawia najnowsze wyniki w dziedzinie ultraszybkiej spektroskopii molekularnej zjawisk fotochemicznych.Geometryczne struktury wynikające z kwantowej nierozróżnialności - Kryształy Pauliego
Europhysics Letters 115, 20012 (2016)
Scientific Reports 7, 15004 (2017)

    Podstawowe zjawiska przyrody opisywane są przez fizykę kwantową. Dotyczy to przede wszystkim mikroświata zjawisk zachodzących w bardzo małej skali, pojedynczych atomów czy cząsteczek. Zjawiska te nie są intuicyjne, znacząco różnią się od tych, które obserwujemy na co dzień, a co opisują prawa fizyki klasycznej. Trzeba się zanurzyć w świat mikroobiektów, żeby zauważyć różnice między obu teoriami. Na przykład zupełnie inne znaczenie w kwantowym świecie nabiera stwierdzenie "takie same".

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN  (Transmisja na YouTube)
   Komunikaty   Sesja plakatowa   oraz   Plakaty
   18.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Alexander Lau został laureatem konkursu "H2020 Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowship"
   10.02, Instytut Fizyki PAN
 
Instytut Fizyki PAN sygnatariuszem listu intencyjnego dotyczącego koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich badań kwantowych
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Marcin Płodzień i dr Alexander Lau zostali stypendystami programów NAWA
   08.01, Instytut Fizyki PAN
 
Rozstrzygnięcie konkursu NCN CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze
   05.01, Instytut Fizyki PAN
 
Zmiana zasad korzystania z biblioteki IF PAN
   04.01, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Dziewięciu profesorów z Instytutu Fizyki PAN znajduje się pośród najczęściej cytowanych polskich naukowców
21 grudnia 2020
 
 XII Sympozjum Doktoranckie IF PAN (sympozjum zdalne)
   Program   oraz   Abstrakty
3 - 4 grudnia 2020
 
 Popularne omówienie wyników opisanych w rozprawie doktorskiej dr. Michała Grzybowskiego pt. "Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs", za którą otrzymał on nagrodę Prezesa Rady Ministrów
24 listopada 2020
 
 Zwycięzcy konkursów Opus 19 i Preludium 19
24 listopada 2020
 
 
  
Z radością informujemy, że Profesor Grzegorz Karczewski został laureatem Nagrody Mariana Smoluchowskiego i Emila Warburga za rok 2021: "za swój fundamentalny wkład w rozwój metod epitaksji z wiązek molekularnych i związane z tym pogłębienie niemiecko-polskiej wspłpracy w fizyce ciała stałego". Nagrodę przyznaje wspólnie Polskie Towarzystwo Fizyczne i Deutsche Physikalische Gesellschaft.
Laureatowi serdecznie gratulujemy

23 listopada 2020
 
 
Podziękowania od organizatorów XXIV Festiwalu Nauki dla Instytutu Fizyki PAN
19 listopada 2020
 
 18 listopada 2020
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium fizyki teoretycznej
Many-body nonlocality as a resource for quantum-enhanced metrology
Wtorek, 9 marca, godz. 12:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Spin-current and exchange coupling in MgO-based magnetic tunnel junctions
Środa, 10 marca, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z podstaw fizyki
The nature of light
Środa, 10 marca, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Diffusion coefficients of macromolecules - part I
Środa, 10 marca, godz. 15:15
seminarium online: https://zoom.us/j/92872650351
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 13/2021
Stypendysta/tka: wzrost i charakteryzacja nanostruktur półprzewodników azotkowych (2 stypendia)   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 12/2021
Adiunkt, biofizyka teoretyczna   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 11/2021
Post-doc w dziedzinie teorii fizyki ultrazimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   15.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 10/2021
Profesor, specjalista w dziedzinie teoretycznej fotofizyki molekularnej   
(English ver.)
   10.02 - 10.03
 
 Ogłoszenie 09/2021
Post-doc / adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej   
(English ver.)
   10.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 08/2021
Asystent albo adiunkt: doświadczalna fizyka miękkiej materii   
(English ver.)
   08.02 - 14.03
 
 
Oferta pracy - starszy referent: obsługa administracyjna zespołów badawczych   
   05.03 - 25.03
 
 Oferta pracy - specjalista ds. projektów badawczych   
   05.03 - 19.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Fully Quantum Scalable Description of Driven-Dissipative Lattice Models
Piotr Deuar, Alex Ferrier, Michał Matuszewski, Giuliano Orso,
and Marzena H. Szymańska

PRX Quantum 2, 010319 (2021)
 
 Laser-Induced Frequency Tuning of Fourier-Limited Single-Molecule Emitters
Irena Deperasińska, Bolesław Kozankiewicz (co-authors)
ACS Nano 14, 13584 - 13592 (2020)
 
 Epitaxial Metal Halide Perovskites by Inkjet-Printing on Various Substrates
Valentin V. Volobuev, Jędrzej Korczak, Andrzej Szczerbakow, Tomasz Story (co-authors)
Adv. Funct. Mater. 30, 2004612 (2020)
 
 Magneto-Optics of Excitons Interacting with Magnetic Ions in CdSe/CdMnS Colloidal Nanoplatelets
Vitalii Yu. Ivanov (co-author)
ACS Nano 14, 9032 - 9041 (2020)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
 Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
 Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061